Κατηγορίες

Κατασκευαστές

Όροι χρήσης
Οι όροι "ASTIR", "ASTIR Grows", "ΑΣΤΗΡ", "εμείς", αναφέρονται στους ιδιοκτήτες αυτής της ιστοσελίδας τησ οποίας το κατάστημα και γραφείο βρίσκεται στην Καραολή & Δημητρίου 213, Εύοσμος Θεσσαλονίκης. Ο όρος "εσείς" , "εσύ" αναφέρεται στον χρήστη/επισκέπτη/αγοραστή αυτής της ιστοσελίδας. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του καταστήματος μας και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα, αποδέχεστε τους όρους χρήσης αυτής. Σε διαφορετική περίπτωση παρακαλείστε να μην χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας

Περιορισμός ευθύνης ηλεκτρονικού καταστήματος ASTIR Grows
Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού μας καταστήματος παρέχονται "όπως ακριβώς είναι" χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, Το κατάστημα μας αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Το κατάστημα μας δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Το κατάστημα μας δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλη ιστοσελίδα ή οι εξυπηρετητές "servers" μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Επίσης δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση εμείς.

Ευθύνη επισκέπτη/χρήστη ηλεκτρονικού καταστήματος
Ο επισκέπτης χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος ASTIR Grows αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, στον ίδιο ή σε τρίτους από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.

Περιορισμός ευθύνης καταστήματος
Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το κατάστημα μας δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία ή βλάβη προκύπτει από κακή ή αθέμιτη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.

Ευθύνη Αγοραστή
Οποιοσδήποτε αγοράζει ένα προϊόν από εμάς, αναλαμβάνει την ευθύνη για τη σωστή και θεμιτή χρήση του καθώς και την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην εταιρία μας , στον ίδιο ή σε τρίτους από κακή ή αθέμιτη χρήση του προϊόντος.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας
Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτή της ιστοσελίδας, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της εταιρίας ASTIR Grows και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω  ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το κατάστημα μας, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Ηλεκτρονικό εμπόριο
Το ηλεκτρονικό κατάστημα ASTIR Grows παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει και μεριμνώντας για την προστασία των προσωπικών στοιχείων που υποβάλλουν για τη χρήση των υπηρεσιών αυτών. Σε καμία περίπτωση δεν ευθυνόμαστε για την ποιότητα των αγαθών που αποκτώνται μέσω των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου και η συναλλαγή δεσμεύει αποκλειστικά τον επισκέπτη/χρήστη. Συνεπώς σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εμπλακεί η εταιρία μας σε σχετική δικαστική διαφορά που προκύπτει από τη συναλλαγή αυτή.Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.